Åhs kontorstjänst i Hallstavik AB

 

Affärsidé

 

Åhs Kontorstjänst är ett gammalt och inarbetat företag som startades redan 1966.

 

Affärsinriktningen är att erbjuda kvalificerade tjänster inom ekonomi och administration antingen genom egen personal

eller genom nära samarbete med välrenommerade konsulter exempelvis inom juridik, skatter eller revision.

 

Nuvarande klienter återfinns i hela Roslagen, från Norrtälje i söder till Gävle i norr.

 

 

Fördelar

 

Åhs Kontorstjänst har särskilda fördelar i jämförelse med andra motsvarande företag inom storstadsregionerna

genom dess mycket goda lokalkännedom samt genom låg personalomsättning innebärande långsiktig kontinuitet

i relation mellan bolaget och klienten.

 

 

OneWeb 2015 © Copyright