Åhs kontorstjänst i Hallstavik AB

 

Vi gör det vi är bra på, så kan du göra det du är bra på.

 

 

 

Grunden i vårt tjänsteutbud utgörs av traditionella redovisningstjänster såsom:

 

- löpande redovisning och bokföring

- mervärdesskattedeklarationer

- arbetsgivardeklarationer

- leverantörsfakturahantering inkl. betalning

- kundfakturering

- löneadministration

- årsbokslut, årsredovisning

- deklarationer mm.

- hyresavisering

 

Även tjänster som att starta och driva företag, bolagsbildning, telefontjänster mm.

OneWeb 2015 © Copyright